nyheter

nyheter

Magisk Berg

Nye produkterOpprettet av mailiss 22 mai, 2010 16:28:29

Helleristninger

Stjørdalshistorie risset i ull fra Grå Trøndersau -regionens ege rase - som litt rampete og lettbeint fremdeles beiter på Stjørdals grønne enger.

Helleristninger som knytter oss som lever her idag til menneskene som levde her før oss.

HISTORIE RISSET I BERG - HISTORIE RISSET I ULL